goMobi
Office-365
SSL

Privacy statement

Hoe gaat Webstekker om met jouw privacy?

Webstekker respecteert jouw privacy en behandelt je persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt Webstekker je gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

Webstekker zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Webstekker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

SSL-certificaten